Bireysel Terapi

Cinsel kimlik nedir?

Kimlik oluşumunu etkileyen birçok bileşen vardır; etnik köken, aile, sosyal çevre gibi. Kimlik oluşumunun önemli bir ana taşı da cinsel kimliktir. Bireyin kendi iç...

Beden dismorfik bozukluğu

Her kişinin kendine özgü bir yüz ve beden yapısı vardır; konu fiziksel görünüş olduğunda tek tipleşmeden bahsedilemez. Herkesin kendi vücudu veya yüzünde sevmediği ve...

Çift Terapisi

Aile içi şiddet

Şiddeti inceleyebilmemiz için öncelikle şiddetin tam olarak anlamını anlamamız gerekir. Toplumumuzda çoğunlukla şiddet sadece fiziksel olarak tanımlanıyor. Fakat şiddet sadece fiziksel acıya sebep olacak...

Aile içi etkili iletişim

Her birey için aile, yaşantımızın ilk evresinde en temel kavram ve davranışların öğrenildiği ve şekillendiği yerdir. Bizler diğer insanlarla kurduğumuz ilişkilerde göstermiş olduğumuz iletişim...

Sosyal Fobi

EMDR

Cinsel Terapi