Psikolog Selin Öztürk

Psikoloji lisans eğitimini Doğuş Üniversitesi’nde üstün onur derecesiyle tamamlamıştır. Klinik Psikoloji üzerine yüksek lisans eğitimine Medipol Üniversitesi’nde devam etmektedir. Ayrıca Anadolu Üniversitesi’nde Sosyal Hizmetler Bölümü öğrencisidir.

Lisans eğitimi süresince farklı birçok kurumda çalıştığı gibi gönüllü staj yaparak klinik gözlem ve çalışmalara da katılmıştır. Nöropsikiyatri Kliniği’nde yaptığı stajında birçok vaka gözlemleme şansı olmuştur. Ön görüşme ve psikolojik test uygulamalarına, doktor muayenelerine katılmıştır. Sima Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde ise vaka analizleri, akran süpervizyonları, kurumsal eğitim organizasyonlarına katılmıştır. Yaptığı stajlar sayesinde henüz öğrenciyken bilgi birikimini oldukça genişletmiştir. Ayrıca KAÇUV’da bir süre gönüllü olarak çalışmalarda bulunmuştur.

19. Ulusal Psikoloji Kongresi, Cezaevlerinde Ruh Sağlığı Sempozyumu, Klinik İlk Görüşme Teknikleri Eğitimi ve birçok Psikoloji etkinliğine katılmıştır.

Nevin Dölek tarafından verilen Kısa Süreli Çözüm Odaklı Terapi Eğitimi’ne katılıp 2 modülü tamamlamıştır. Ayrıca Emel Stroup tarafından verilen Bilişsel Davranışçı Terapi Eğitimi’ne devam etmektedir.

Gönüllü stajyer olarak girdiği Sima Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde mezun olduğu tarihten itibaren psikolog olarak çalışmaktadır.

Birçok yetişkin ve çocuk testlerinin uygulayıcısıdır. Uygulayıcısı olduğu testler şöyledir:

Yetişkin Testleri
* MMPI Kişilik Testi
* Nöropsikolojik Test Bataryası
* Standardize Mini Mental Testi
* SCL-90 Semptom Tarama Ölçeği
* Beck Depresyon Envanteri
* Beck Anksiyete Envanteri

Çocuk Testleri
* AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)
* Metropolitan Okul Olgunluğu Testi
* Gessell Gelişim Figürleri Testi
* Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi
* Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi
* D2 Dikkat Testi
* Frankfurter Dikkat Testi
* Burdon Dikkat Testi
* Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi
* Benton Görsel Bellek Testi