KAYGI VE EMDR TEDAVİSİ

Woman sipping a drink sitting on a counch

Bu yazımda sizlerle kaygı ve emdr tedavisi arasında ilişkiyi anlatmak istedim. Birçok kaygı bozukluğu problemi yaşayan kişiye yardımcı olacağını umuyorum.

Kaygı Nedir?

Kaygı, kişinin dış dünyasından veya iç dünyasından gelen bir uyarıcıyla karşılaştığında yaşadığı bedensel, duygusal ve zihinsel tepkilerdir. Kendinizi son zamanlarda nedenini bilmediğiniz bir şekilde endişeli mi hissediyorsunuz? Veya bu gerginlikler artık hayatınızın bir parçası haline mi geldi? Bunun nedeni artan olumsuz duygu durumu, yani kaygı olabilir.

Kaygı içindeki bir insan aşağıdaki maddeleri hissedebilir;

 • Gelecekteki olası tehlike ya da tehditlere dair endişe,
 • Kendine dair endişeler,
 • Gelecekteki tehlikeyi öngörememe ve gerçekleştiğinde denetleyememe duyguları,
 • Kaygıya bağlı gelişen gerilim ve kronik aşırı yorulma,
 • Kaygı yaratacak durumlardan kaçınma

Kaygı Bozuklukları

Kaygı bozukluklarının temel ve en belirgin özelliği; insanı yetersizleştiren yoğunluktaki gerçek ve rasyonel olmayan korku ya da kaygılardır. Dört temel kaygı bozukluğu vardır. Bunlar; spesifik fobi, sosyal fobi, agorafobi (dışarı çıkmaktan duyulan kaygı) ve genelleştirilmiş kaygı bozukluğudur.

Hafif kaygılar kişinin günlük hayatını çok etkilemezken şiddetli kaygılar kişinin hayatını oldukça etkileyebilir ve istenmeyen sonuçlara neden olabilir.

Peki, kaygımızın bizi olumsuz etkilemeye başladığını nasıl anlayabiliriz? Kaygı, her insanı farklı bir şekilde etkileyebilir ve belirtileri birbirinden çok farklı olabilir. Genel olarak bakıldığında ise kaygı duyulan uyarıcıyla karşılaşıldığında görülen belirtiler şunlardır;

 • Sinirli, gergin ve huzursuz hissetme
 • Panik duygusu
 • Konsantrasyon güçlüğü
 • Kendini zayıf ve güçsüz hissetme
 • Kalp atışlarında ve nefes almada hızlanma
 • Ellerde titreme, terleme

Kaygı Nasıl Tedavi Edilir?

Kaygı, tek başına yenilmesi kolay bir rahatsızlık değildir. Tedavi sürecinde kişi, bir psikolog eşliğinde tedaviye başladığında kaygının üstesinden gelmek çok daha kolay olacaktır.

Maruz bırakma terapisi, kaygı tedavisinde kullanılan ve özellikle spesifik fobilere yönelik bir terapidir. Bu terapide fobik korku yaratan uyarıcı ya da durumlara kontrollü maruz bırakma uygulaması yapılır. Terapi süresince kişi, en çok korktukları durumlarla yüzleşmeye teşvik edilir.

Bilişsel yeniden yapılandırma tedavisinde ise terapist, kişinin temelinde yatan olumsuz, otomatik düşüncelerini saptayarak yardım etmeye çalışır. Danışanın bu tip otomatik düşüncelerin genellikle bilişsel çarpıtmalar içerdiğini anlamasını sağlayan terapist, daha sonra bu içsel düşünce ve inançlarını mantıksal yeniden çözümleme yoluyla değiştirmesini sağlar.

EMDR terapisi ile yaşanılan kaygının kökenindeki anılar çalışılır.

EMDR Terapisi Nedir, Nasıl İşler?

EMDR, Türkçe açılımıyla ‘Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’, etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydederiz. Bu anılar olumlu, olumsuz veya çoğu zaman olduğu gibi nötr anılardan oluşabilir. EMDR bu olumsuz anıların sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir. Temel mantığı, yaşadığımız kaygı hangi anıdan kaynaklanıyorsa o anıya karşı duyarsızlaşmamızı sağlamaktır. Temeldeki hassasiyet giderildiğinde, kişinin kaygısı normalize olmuş olur.

EMDR ilaç kullanan, kullanamayan veya kullanmak istemeyen kişiler, çocuklar, kalıcı olarak düzelmek isteyen insanlar için en uygun tedavi yöntemidir.

EMDR, acı anıları unutturan değil, etkisizleştiren bir terapi yöntemidir. Diğer terapi tekniklerinden en önemli farkı, hızlı etki göstermesidir. Kısa zamanda fobiler aşılır ve yeni olmuş travmalarda kısa sürede kalıcı olarak düzelmeye yol açar.

Özetle kaygı ve EMDR tedavisi, danışanın geçmişteki olumsuz yaşantısının, bugününü bozmayacak hale gelmesini sağlayan, hızlı yanıt alınan ve etkili bir yöntemdir.