Migren Tedavisi ve EMDR Terapisi


Migren Nedir?

Ataklar halinde ortaya çıkan şiddetli baş ağrılarına genellikle migren ağrıları denir. Migren ağrılarının en
önemli özelliği ise bulantı, ses ve ışığa karşı duyarlılıkla birlikte baş göstermesidir. Kadınlarda erkeklere
oranla üç kat daha fazla rastlanan migren, ülkemizde her altı kişiden birinde görülüyor. Kronik migren
hastalarının sadece fiziki olarak değil; çevreleriyle olan ilişkileri, okul ve iş yerindeki performansları da
olumsuz yönde etkilenir ve ciddi bir problem haline gelebilir. Kronik migreni olan kişilerde depresyon ve
anksiyete görülme oranı migreni olmayan kişilere göre daha fazladır.


Migrenin Psikolojik Nedenleri Nelerdir?

Yapılan araştırmalarda migrenin en büyük tetikleyicisinin stres yaratan olaylar olduğu bulunmuştur. Stres altında olduğumuzda metabolizmamızda değişiklikler meydana gelir. Bu değişiklikler beynin migren ağrılarına neden olan bölgesini uyarır. Böylece migren ağrısı başlar. Üzücü yaşam olayları, travmalar migrenin başlıca psikolojik nedenlerindendir. Bunlar başlangıçtaki rolünün ardından süreç içerisinde de tetiklenir ve yeni ataklara sebep olur. Zamanla baş ağrısının kendisi bir travmatik olay haline gelir.

Migren ve EMDR Terapisi

EMDR travma sonrası stres bozukluğu, panik atak, fobi, depresyon vb. birçok psikolojik rahatsızlıkta
kullanılan bir tedavidir ve hiçbir yan etkisi yoktur. Zamanla baş ağrılarında da etkili olduğu görülmüştür ve migren hastalarına uygun protokol geliştirilmiştir. EMDR tedavisiyle birlikte baş ağrılarının şiddetinde, sıklığında, süresinde ve ağrı kesici kullanımında belirgin farklar gözlemlenmiştir.

 

Migrenden Kurtulmak İçin Psikolojik Destek Yeterli mi?

Migren tedavisine bütüncül yaklaşılmalıdır. Tıbbi tedaviye psikolojik destek eklenmelidir. Migren
hastarlarına verilecek olan psikolojik destekte ilk hedef kullanılan ağrı kesicilerin kullanım sıklığını ve
miktarını düşürmektir. Psikolojik olarak destekten önce kişinin tıbbi kontrolden geçtiği, problemin organik kökenli olmadığından emin olunmalıdır. Danışan psikolojik olarak güçlendikçe ve stresle baş etme kaynakları arttıkça daha az migren atağı yaşayacaktır ve medikal destek ihtiyacında da azalma olacaktır.