Panik Atak ve EMDR Terapisi

Tensed woman is late for work

 

Panik Atak Nedir?

Panik atak, başta panik bozukluk olmak üzere birçok psikiyatrik bozuklukta ve bazı fiziksel hastalıklarda görülen yoğun korku, kaygı, yoğun endişe karışımı bir nöbettir. Korku, temelde bize tehlikeli durumlarda avantaj sağlayan ve hayatımızı devam ettirmemizi sağlayan bir duygudur, fakat aşırı ve kişinin günlük hayatını etkiler duruma geldiğinde tehlike çanları çalmaya başlar. Ani başlayan ve kısa zamanda en yüksek düzeye çıkan bu yoğun korku ve rahatsızlık durumu, kişiyi günlük hayatta zor duruma düşürebilir. Peki, panik atağın en belirgin belirtileri nelerdir?

  • Çarpıntı, kalp atımlarının duyumsanması,
  • Terleme, bulantı ya da karın ağrısı
  • Nefes darlığı ya da boğuluyor gibi olma,
  • Göğüs ağrısı ya da göğüste sıkıntı hissi,
  • Baş dönmesi, sersemlik, düşecek ya da bayılacak gibi olma,
  • Ölüm ya da kendini kaybetme korkusu

 Panik Atak Tedavisi Nasıl Olur?

Panik atak, tek başına yenilmesi kolay bir rahatsızlık değildir. Tedavi süresince kişi psikiyatrist ve psikolog eşliğinde tedaviye başlamalıdır ve ilaç tedavisiyle psikoterapi birlikte yürütülmelidir. Bu amaç için kullanılan ilaçlar panik belirtilerini yatıştırır ve psikoterapi ile birlikte kaçınma davranışlarını ortadan kaldırmada yardımcı olur ve bu sayede var olan durumla baş etme becerilerini arttırır. Bunun yanında panik bozukluğun psikoterapi ile tedavisinde panik belirtilerini başlatan, sürdüren ya da alevlendiren uyumsuz davranış ve düşünceler ile gerçeği yansıtmayan inançlara odaklanılır. Panik atak tedavisinde bir diğer önemli etken ise stres kontrolünün sağlanmasıdır. Kişi hayatını olabildiğince stresten arındırmalı, düzenli bir yaşam şekline sahip olmalıdır.

EMDR Terapisi Nedir, Nasıl İşler?

EMDR, Türkçe açılımıyla ‘Göz Hareketleriyle Duyarsızlaştırma ve Yeniden İşleme’, etkili bir psikoterapi yaklaşımıdır. Günde yaklaşık 20 bin anıyı kaydederiz. Bu anılar olumlu, olumsuz veya çoğu zaman olduğu gibi nötr anılardan oluşabilir.

Olumlu ve nötr anılar, beynimizin bilgi işleme sürecinden normal bir şekilde geçerek hafızaya işlenir. Olumsuz veya travmatik anılar ise bu sürece uymazlar ve bu süreci bozarlar. Bu türdeki anılar, anlamlandırma sürecinin normal çalışmasını engeller ve işleyişi bozar. Sonuç olarak öğrenme gerçekleşmez. Duygular, düşünceler, imgeler, sesler ve beden duyumları yaşandığı haliyle depolanır. Bu nedenle bugün yaşanan bazı durumlar bu izole kalmış anıları tetiklerse, kişi o anının bir kısmını ya da bütününü yeniden yaşar gibi etkilenir. EMDR ise bu tür anıların sağlıklı bir şekilde işlenmesini sağlayan fizyolojik temelli bir terapidir.

Panik Atak ve EMDR Terapisi

Doğal afetler, kayıplar, büyük kazalar, terör olayları, taciz, şiddet gibi olaylar doğaları gereği travmatiktir ve kişinin hafızasında işlenmemiş anılar olarak yer alırlar. Bu tarz travmatik olaylar panik atağa neden olabilirler. EMDR ise tam bu noktada devreye girip beynin zamanda yapamadığı işlemi gerçekleştirmesini sağlar. Kilitli kalmış anı ile diğer anı ağları arasında ilişki kurulması, öğrenmenin sağlanarak bilginin adaptif bir şekilde depolanmasını mümkün kılar. Kişi artık bundan rahatsız olmaz ve anıyı yeni ve sağlıklı bir perspektiften görür. EMDR terapisi kişinin rahatsızlık duyduğu semptomları ortadan kaldırmakla birlikte ona yeni bir perspektif kazandırır; olayları ve dünyaya bakış açısını ise daha pozitif hale getirir.

Bu ve benzer konularda siz de psikolojik danışmanlık almak isterseniz Beşiktaş, Etiler, Levent’te hizmet veren Sima Piskolojik Danışmanlık Merkezi’ndeki psikologlarımızdan destek alabilirsiniz.