Pozitif Psikoloji

Pozitif Psikoloji Nedir ?

Pozitif psikoloji, bireylerin, grupların ve kurumların var olan kapasitelerini, olumlu ve güçlü özelliklerini en etkin ve verimli bir şekilde değerlendirmelerini sağlayan ve pozitif yönde gelişimlerini destekleyen durumların ve unsurların neler olduğunu inceleyen bir yaklaşımdır. Kurucularından Seligman ve Csikszentmihalyi (2000),  pozitif psikolojinin amacının sadece negatifi vurgulamak ve düzeltmek olmadığını savunmaktadır. Ayrıca pozitifi ortaya çıkarmak, desteklemek ve hatta toplumu bu pozitif özelliklerle birlikte yeniden oluşturmak olduğunu savunmaktadır.

Pozitif Psikolojinin Yaşam Amacı

‘İyi yaşam nedir?’, ‘Mutluluk nedir?’, ‘İyilik hali nedir?’ ve ‘Ruh sağlığı yerinde insan kimdir?’ soruları tüm insanlık tarihi boyunca cevabı aranan sorular olmuştur. Bu konuda ilahiyat, felsefe, ekonomi ve psikoloji gibi bilimler görüş ve tezler ortaya koymuş, açıklamalar getirmişlerdir. Ancak bugün bile hala bu konular bir muammadır. Pozitif psikoloji yaklaşımı söz konusu bu sorulara cevap arayan en yeni bilim dalı olarak değerlendirilebilmektedir. Bu doğrultuda, pozitif psikolojinin amacı, insanların yaşamda mutluluğu ve hayatın anlamını bulmalarına yardımcı olmaktır. Bir başka ifadeyle insanların daha mutlu ve daha anlamlı bir hayat yaşamalarına katkı sağlamaktır.

Psikolojik İyi Oluş ;

RYFF ve KYES tarafından tanımlanan bu kavram tek bir boyutta değerlendirilmemiştir. Psikolojik iyi oluş altı boyutta ifade edilmektedir.

1-Hayatını anlamlı görmesi olan yaşam amacı

2-Sürekli geliştiği hissi olan kişisel büyüme

3-Kararlarını verebilmesi olan özerklik

4-Yaşamına ve kendine olumlu bakabilmesi olan kendini kabul

5-İsteklerine göre çevresini yönetebilmesi olan çevresel hâkimiyet

6-Kişilerarası olumlu ilişkiler olan diğerleriyle olumlu ilişkilerdir.

Peki Pozitif Psikoloji Bizi Daha Mutlu İnsanlar Yapabilir mi?

Pozitif psikoloji tarafından öngörülen kaliteli ve anlam dolu yaşama giden yolda kişinin güçlü yönlerini tanımlamak önemli bir adım olarak kabul edilebilmektedir.

Ayrıca yaşamsal kalitenizi ilerletmek için kendi kendinize deneyebileceğiniz basit, pozitif psikoloji uygulamaları da mevcut. Örneğin, psikologlar tarafından da mutluluğu artırmanın bir yolu olarak kullanılan “minnettarlık egzersizi” bunlardan biridir. Adından da anlaşıldığı üzere her gün, kişinin minnettar olduğu üç şeyi yazmasını içeren basit bir uygulamadır.

Pozitif psikoloji mutluluk ve tatmin üzerine odaklansa da bu, insanların olumsuz duygularını bir kenara itmeleri gerektiği anlamına gelmez. Pozitif psikolojiye göre gerçekten gelişmek isteyen insanlar, kaçınılmaz olan sorunlara hayatlarında yer açar.

Eğer sizde ulaşması imkansız olmayan ama ne zamandır aradığınız mutluluğa ulaşamıyorsanız merkezimizin kapısını çalma zamanınız gelmiş demektir.

 VE BU KONUYLA İLGİLİ SİZLERE KÜÇÜK BİR VİDEO ÖNERİM ;

https://www.ted.com/talks/martin_seligman_the_new_era_of_positive_psychology/transcript?language=tr : MARTİNG SELİGMAN POZİTİF PSİKOLOJİ ÜZERİNE