Çocuklar İçin Psikolojik Testler

Sima Psikolojik Danışmanlık bünyesinde çocuklar için gerçekleştirdiğimiz psikolojik testler;

AGTE (Ankara Gelişim Tarama Envanteri)

0-6 yaş arasındaki çocukların gelişimsel açıdan değerlendirilebilmesi amacıyla uygulanan bir envanterdir. Çocukların, 0-3 aydan başlayarak, 48-72 ay dilimine kadar aylık periyotlarla; dil gelişimi, zihinsel becerileri, küçük-kas gelişimi, büyük-kas gelişimi, sosyal gelişimi ve özbakım becerileri tek tek incelenip gözlenerek puanlanır. Bu değerlendirme eğer mümkün ise anne-baba ve çocuğun bir arada olduğu bir ortamda yapılır.

Metropolitan Okul Olgunluğu Testi

4-6 yaş arasındaki çocukların okula, okulun gerektirdiği kurallara ve öğrenmeye hazır olup olmadığını saptamak amacıyla yapılan bir testtir. Okula hazırlanırken olması gereken fizyolojik, çevresel ve zihinsel faktörleri değerlendirmekte kullanılır. Metropolitan Okul Olgunluğu Testi; kelime anlama, cümleler, genel bilgi, eşleştirme, sayılar, kopya etme gibi 6 alt test ve toplam 100 maddeden oluşur. Testin sonucunda, çocuğunuzun okul için gereken olgunluğa ne ölçüde hazır olduğu ve düzeyiyle ilgili sağlıklı veriler elde edilir.

Gessell Gelişim Figürleri Testi

2.5-6 yaş arasındaki çocukları gelişimsel olarak değerlendirmek için kullanılır. Kolaydan zora doğru sıralanmış 9 şekilden ibarettir. Gelişim ve olgunlaşma sürecindeki aşamalar için elde edilmiş normlara göre çocuğun görsel algı gelişimi değerlendirilir.

Bender Gestalt Görsel Motor Algı Testi

5;6 ay ile 10;11 ay arasındaki çocuklara uygulanan bu test, çocuklarda görsel motor işlevini görmek için gelişimsel bir test olarak kullanılarak çocuklarda geriliği, regresyonu, fonksiyon kaybını ve organik beyin hasarlarını saptamaya ve özellikle regresyon vakalarında da kişilik sapmalarını bulmaya ışık tutmaktadır. (zeka geriliği, afazi, çeşitli organik beyin hasarları, psikozlar, gerçek olmayan hastalanmalar gibi).

Frostig Gelişimsel Görsel Algı Testi

Görsel algı gelişimini değerlendirmeye yönelik ve dünyada sıklıkla kullanılan testlerden biri olan test 4-8 yaş arasındaki çocuklarda görsel algı problemi veya göz-motor problemlerini ve derecesini saptamak, uygun akademik programa karar vermek amacıyla kullanılır.

D2 Dikkat Testi

9 ile 60 yaş arası uygulanan ve seçici dikkatle zihinsel konsantrasyonun belirlenmesinde kullanılan bir tekniktir. Maksimum 8 dakikada tamamlanan testle psikomotor hızı ve performans ortaya çıkmaktadır. Özellikle okul çağında olan çocuklarda yaşanan dikkat dağınıklığı sorununun tespitinde önemli rol oynamaktadır. Okul başarısını olumsuz yönde etkileyen dikkat dağınıklığı sonraki yıllarda tüm hayatı etkilemeye devam etmektedir.

Frankfurter Dikkat Testi

60 ile 72 ay arası çocuklara uygulanan Frankfurter Dikkat Testi, elma ve armut resimlerinden oluşan bir testidir. En fazla 90 saniyede bitirilmesi istenen testle çocuğun dikkat seviyesi ölçülmektedir. Frankfurter Dikkat Testi ile okula başlayan çocuğun dikkati ölçülmekte, okula henüz yeni başlamışken dikkat sorunu olanlar tespit edilmektedir.

Burdon Dikkat Testi

10-20 yaş arasındaki bireylerin dikkat gücünü ölçmek amacıyla kullanılır. Dikkat toplamada güçlük yaşadığı düşünülen bireyin dikkat gücünü belirlemek amacıyla bireysel olarak uygulanır.

Peabody Resim Kelime Eşleştirme Testi

2-12 yaş arasındaki çocuklara uygulanan ve resimlerle çocukların kelime/kavram gelişimini; alıcı dil becerilerini saptamaya yarayan bir testtir. Özellikle konuşma gecikmesi, konuşma bozukluğu, otistik ve standart testlerin yönergelerine uymada zorluk çeken çocuklarda uygulanmaktadır.

Benton Görsel Bellek Testi

8-11 yaş ve üzeri bireylere uygulanabilir. Benton Görsel Bellek Testi, şekil belleğini anlık ve gecikmeli olarak değerlendirebilmekte; bunun da ötesinde, görsel belleği, görsel algılama ve motor yeteneklerden ayırt edebilmektedir.


Çalışma Saatleri
Haftanın Her Günü
09:30 | 21:30


Adres
Nispetiye Mh. Peker Sk.
No:15/3 – Beşiktaş | Etiler


Telefon
0212 284 97 20
0505 367 20 36


Whatsapp
0505 367 20 36