Yetişkinler İçin Psikolojik Testler

Sima Psikolojik Danışmanlık Merkezi’nde uygulanan yetişkinler için psikolojik testler;

  • MMPI Kişilik Testi

566 sorudan oluşan MMPI, 16 yaş ve üzeri bireylerin psikolojik durumları ile ilgili detaylı bir bilgi vermekte ve tanıya yardımcı bir değerlendirme aracı olarak kullanılmaktadır. Standart puanlama ve yorumlama prosedürü olan MMPI, testi bilen ve bu konuda deneyimli uzmanlar tarafından değerlendirilmektedir. Kişiden kişiye değişmekle birlikte genellikle 60-90 dakika arasında sürmektedir.

  • Nöropsikolojik Test Bataryası

Bilişsel işlevler, dikkat, bellek, algı vb. işlevleri ölçen birkaç testten oluşmaktadır. Tanı koymaya yardımcı bir araçtır. Eğitimini almış, uzman kişiler tarafından objektif değerlendirme prosedürüne göre değerlendirilmektedir. Uygulaması yaklaşık 2 saat sürmektedir.

  • SCL-90 Semptom Tarama Ölçeği

Klinik amaçlarla kullanılan bu ölçek objektif bir kağıt kalem testidir. 90 sorudan oluşan SCL-90, kısa sürede bireylerin psikolojik durumunu ile ilgili genel bir tarama yaparak, ileri klinik değerlendirmelerin ve terapi planının yapılmasında, değişimi görmekte oldukça etkili bir değerlendirme aracıdır. Ortalama 10 dakika sürmektedir.

  • Beck Depresyon Ölçeği

21 maddeden oluşan Beck Depresyon Envanteri, kısa zamanda ve hızlı bir şekilde bireyin depresif semptomlarını tarayabilmesi bakımından klinisyenlerce sıklıkla kullanılmaktadır.

  • Beck Anksiyete Ölçeği

21 maddeden oluşan Beck Anksiyete Envanteri, danışanın anksiyete semptomlarını ve seviyesini kısa sürede tarar ve klinisyenlere yardımcı olur.