Hizmetler

Ergen Terapi

İnsanların gelişim dönemlerinin tamamı önemli ve birbirini takip eder şekilde ilerlemektedir. Bu takip eden süreçte, her gelişim dönemi bir sonraki gelişim dönemine hazırlar. Ergenlik dönemi de bu dönemler arasında farklı bir yere sahiptir. Çünkü bu dönemi kapsayan yaş aralığı çocukluk ve yetişkinlik arasında yer alan oldukça uzun bir dönemdir. Yani bu dönemdeki bireyler çocukluktan yetişkinliğe geçiş için ciddi bir gelişme ve öğrenme sürecindedirler. Dönem içerisinde ergenin tüm gelişim alanlarında -Fiziksel, Duygusal, Sosyal, Zihinsel- oldukça hızlı değişimler yaşanır.

ergen-terapisi


Bireyi yetişkinliğe hazırlayan ergenlik dönemi tam da bu sebeple bireye destek süreçlerinin en çok gerektiği dönemlerden biri olarak karşımıza çıkar. Ergenin desteğe ihtiyaç olduğu kadar onun yakın çevresinin de bu destek sürecine katılması önem arz etmektedir.
Ergenlere yönelik yürütülen terapi süreçlerinde gerçekleşen değişime uyum sağlamada ergeni güçlendirmek ve ebeveynleri desteklemek hedeflenmektedir.

Ergenlik Döneminde Sıkça Karşılaşılan Zorluklar Nelerdir?

 • Arkadaşlık İlişkileri
 • Özgüven Problemleri
 • Sosyal Kaygı
 • Ders Çalışma Alışkanlıkları ve Başarı
 • Dikkat ve Konsantrasyon Sorunları
 • Öğrenme Problemleri
 • Sınav Kaygısı ile Baş Etme
 • Stres, Kaygı ve İçe Dönük Davranışlar
 • Takıntılı Düşünceler ve OKB
 • Uyku Problemleri
 • Beslenme ve Yeme Bozuklukları
 • Okul Başarısı
 • Motivasyon Sorunları
 • Ebeveyn-Ergen Çatışmaları
 • Duygu Kontrol Problemleri
 • Öfke Problemi
 • Akran Zorbalığı ve Zorbalıkla Başetme
 • Panik Bozukluk