Sosyal Fobi ve EMDR Terapisi

Sosyal kaygı ve sosyal aksiyete olarak da adlandırdığımız sosyal fobi kişinin sosyal ortamlarda diğer insanlar ile etkileşime girmesinde yaşadığı derin bir korku durumudur. Bu yazımızda EMDR terapisi ile sosyal fobi çözülebilir mi anlatmak istedik.

Sosyal fobi korkma, utanma, yetersizlik, aşağılanma, eziklik gibi duygular içinde tezahür eder. İnsanlar arasında kaygılanma ve topluluk içinde olmaktan kaçınma gibi davranışlarla kendini ifade ederler. Hayatlarının büyük bir uzun zamanı ”yetersizim, zavallıyım, acizim ve eziğim gibi” düşünceler kişinin zihnine hakim olur. Kendisini toplum önünde sanki elbisesiz kalmış gibi çaresiz ve özgüvensiz hissetme görülür. Dışarıdan nasıl görüldüğünü sürekli akıllarının içinde gezinirken insanlar arası ilişkileri ise bu korku yüzünden oldukça zayıf ve yok denilecek kadar azdır. Başka insanlar ile olan ilişkisi kısa zamanlı olmakla ile birlikte diken üstüne kuruludur. Bu his ise bireylere daha fazla kaygı ve stres yaratır.

sosyal fobi ve emdr terapi

SOSYAL FOBİ NEDENLERİ

Sosyal fobiye yol açan belli başlı travmatik yaşantılar olduğunu görürüz. Büyükler tarafından ayıplanmak,utandırılmak,eleştirilmek yarattıkları travma ile ileri ki zamanlarda sosyal fobiye yol açmaktadır. Özellikle çocuk ve ergenlik dönemi en hassas ve sosyal fobinin en rahat ortaya çıkabildiği dönemlerdir. Bu dönemlerde yaşadığımız her olumlu ve olumsuz tüm olaylar gelecek zamanlar için birer dezavantajdır. Bu durum ise bazen çocukluk dönemlerinde ilk olarak gün yüzüne çıkmaktadır. Küçük bir çocuğu toplum ilişkilerinden kopuk yaşatmak bu olayın en temel sebepleridir. Çocuğu sosyal ortamda sürekli uyarmak bazen daha ileri giderek toplum içerisinde azarlamak çocuğu bastırmak ve yüklenemeyeceği görev / sorumlulukları almasını sağlamak çocuk için henüz yeni açılmaya başlayan bu yolu aslında kapatmaya yöneliktir. Çocuğun kendi içerisinde yaşadığı bazı sebepler de vardır buna örnek vermek gerekirse arkadaş ortamında sürekli dışlanması, azarlanması ve yetersiz hissini en derinden yaşaması en başta gelmektedir.

SOSYAL FOBİ VE EMDR TERAPİ

EMDR, türkçe açılımı göz hareketleri ile duyarsızlaştırma ve yeniden işleme güçlü bir psikoterapi yaklaşımıdır. Bugüne kadar her yaştan yaklaşık 2 milyon kişinin tedavisinde etkili ve başarılı olmuştur.

EMDR TERAPİ NE KADAR SÜRER ?

EMDR terapi litaratüründe ‘ kısa süreli terapiler ‘ grubunda yer alır. EMDR terapisinin ne kadar süreceğini sorunun tipi, danışanın bugünki yaşam koşulları, önceki yaşam koşulları, önceki travmaların sayısı ve etkisi ile bağlantılıdır. Her kişinin bilgileri kendi değerleri ve deneyimleri doğrultusunda kendine has bir biçimde ilerlemektedir.

SOSYAL FOBİ VE EMDR TERAPİ

EMDR çalışmasında sosyal fobiye neden olan geçmiş olumsuz deneyimler tespit edilerek çalışılır.Yapılan EMDR çalışması ilerledikçe sosyal ortamlarda kişiye hakim olan kaygı,korku ve utanma gibi duyguların kademe kademe azalarak ortadan kalktığı görülür.