Yaşlılık Psikolojisi

Yaşlılık Psikolojisi

Her insan farklı olduğu gibi, her insanın yaşlanma sürecinden nasıl etkilendiği kişiden kişiye değişmektedir. Yaşlanma, fiziksel, zihinsel, psikolojik ve sosyal alanlarda gerçekleşen bir değişim sürecidir. Sağlık alanındaki yenilikler ve beslenme koşullarındaki gelişmeler nedeniyle insan ömrü son yıllarda uzamış ve dünya genelinde yaşlı nüfus artmaya başlamıştır.

Yaşlılık ve Beraberinde Getirdikleri

Yaşlılığın beraberinde getirdiği en belirgin fiziksel problem hareketlerde sınırlamaya sebep olmasıdır. Bu sınırlamaların yanı sıra beceri ve güç kaybı da ortaya çıkmaktadır. Dirençlerini yavaşça kaybetmeye başlayan yaşlı bireyler artık kendilerini bitkin, yorgun ve dirençsiz hissetmeye başlarlar. Beraberinde bilişsel becerilerinde de azalma oluşmaya başlayabilmektedir ve bunun sonucunda da unutkanlık ortaya çıkabilmektedir. Yaşlılık dönemine giren insanlar pek çok farklı mental durumla karşılaşabilirler. Bu bireyler çaresizlik, ilgisizlik, özgüven kaybı hislerini sıkça tecrübe etmeye başlayabilirler. Bu hislerin sebepleri arasında kendilerine yeterli görmemeleri, sorumluluklarını yerine getirememeleri, zor durumların altından kalkamayacaklarını düşünmeleri ve benzeri durumlar olabilmektedir.

Yaşlı bireylerde kontrol kaybı, karamsarlık, stres, yalnızlık hisleri sıkça karşılaştığımız bir durumdur. Yaşlı bireyler fiziksel durumlarından dolayı bakıma muhtaç hale gelebilirler. Bu durum gerek kendileri gerek ailelere üzerinde baskı yaratabilir. Sınırlanan hareket becerilerinden dolayı yaşlı bireyler kişisel bakım konularında zorluklar yaşayabilirler. Böylelikle çoğu yaşam alanı açısından büyük sınırlar ile karşılaşabilirler. Yaşlı bireylerin tecrübe ettikleri toplumsal zorluklardan bahsetmek gerekirse, teknoloji bu sorunların en başında gelebilir. Günümüzde yaşlı bireylerin aileleri tarafından hem ihmal hem de aşırı kollayıcı durumlarla karşılaşılabilmektedir. Bu durumlar söz konusu olduğu zaman pek çok mental ve fiziksel probleme yol açabilirler. Yaşlı bireyler bu durumlardan dolayı ciddi sağlık problemleri ile birlikte özgüven kaybı, çaresizlik, duygusal bağımlılık ve depresyon gibi çeşitle sıkıntılar ile karşılaşabilirler. Unutmamak gerekir ki aşırı kolayca tutumlar bir ihmal kadar zarar verici olabilmektedir.

Yaşlı Bireylere Güzel Dokunuşlar :

Fiziksel açıdan yaklaşacak olursak, yaşlı bireylerin bazı fiziksel aktivitelerde zorluk yaşadıklarını biliyoruz böylelikle, onlara günlük işlerinde yardım ederek günlük hayatlarını olabildiğince normal yaşamalarına dokunuşta bulunabiliriz. Psikolojik açıdan ise onlarla sohbet etmek, paylaşım yapmak, onları ziyaret etmek kendilerini çok iyi hissettirecektir. Son olarak, bir gün hepimizin yaşanacağı gerçeğini unutmayarak onlara kendimize davranılmasını istediğimiz gibi davranmalıyız.